"Als je je de toekomst kunt inbeelden, ben je al halfweg."
~ Milton Berle
 

SOH CVRM

Spreekuur Ondersteuner Huisarts Cardio Vasculair Risico Management

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post MBO-opleidingen van DOKh en Leerpunt Koel: SOH CVRM. SOH staat voor Spreekuur Ondersteuner Huisarts.

Post MBO-opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk.

De opleiding kan via blended learning gevolgd worden; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via bijeenkomsten waarin je de kennis leert toepassen, vaardigheden oefent en je voldoende handvatten krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen bijvoorbeeld door middel van een eigen spreekuur.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur CVRM.

Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak voor ziekte en overlijden in Nederland. Hoe hoog iemands risico is op hart- en vaatziekten wordt bepaald door veel verschillende factoren. Welke dat zijn, ga je in deze opleiding leren. In de huisartsenpraktijk wordt getracht om patiënten met een verhoogd risico te identificeren, en preventief te begeleiden om het risico op HVZ te verminderen. Mensen met een verhoogd risico en die al een hart- en vaatziekte hebben, worden meestal begeleid en behandeld door specialist, huisarts of praktijkondersteuner. Echter het gaat om een hele grote groep, ca 10% van de praktijkpopulatie. De doktersassistente kan actief aandeel leveren in het opsporen van deze groep. Een aantal mensen met een (licht)verhoogd risico kan ook goed door een daarvoor opgeleide assistente begeleid worden.

Na afloop van deze opleiding:

 • Ben je bedreven in alle vaardigheden en onderzoeken die bij CVRM-diagnostiek horen
 • Kun je zelfstandig bij iemand een cardiovasculair risicoprofiel opstellen en vragen van de patiënt hierover beantwoorden.
 • Kun je een cardiovasculair risico spreekuur opzetten voor CVRM-patiënten
 • Kun je CVRM-patiënten uit de laag tot licht verhoogd risicocategorie volgens protocol controleren en begeleiden
 • Heb je inzicht in de verschillende medicatiegroepen en hun bijwerkingen en interacties waarmee mensen in kader van CVRM behandeld worden
 • Kun je signalen herkennen wanneer een patiënt een afspraak bij de huisarts of POH moet maken en wanneer hij of zij onder jouw controle kan blijven
 • Kun je leefstijladviezen geven en een basis leggen voor het motiveren van patiënten tot leefstijlverandering

Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt.

Theorie

De theorie van deze opleiding volg je via digitale leeromgeving. De theorie maak je je eigen door verschillende modules te doorlopen en opdrachten te maken. De theorie wordt afgesloten met een theorie-examen.

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een aantal bijeenkomsten waar we:

 • vragen over de theorie met elkaar bespreken,
 • de theorie van de digitale leeromgeving toe zullen passen met casuïstiek en vaardigheden oefenen,
 • leren hoe we een spreekuur op kunnen zetten en
 • gespreksvaardigheden oefenen.

In de stageperiode ga je zelf een spreekuur opzetten en uitvoeren onder supervisie van de huisarts of praktijkondersteuner somatiek en volgens een zelfgeschreven praktijkprotocol.

Na deze periode sluiten we de opleiding af met een praktijkexamen.

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en het praktijkexamen ben je geslaagd en word je geregistreerd in het register van BHIP. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te her certificeren. Dat kan via de door DOKh aangeboden nascholingen en/of het bijwonen van het Post-mbo-congres van DOKh.

Studiebelasting en accreditatie

Accreditatie

20 punten

E-learning en zelfstudie

30 uur

Bijeenkomsten

3 bijeenkomsten

Examen theorie en praktijk

Beide 2 uur

Duur volledige opleiding

9 maanden

Praktische informatie

De actuele startdata voor deze opleiding vind je in dit overzicht.