Post-MBO In ontwikkeling

Stichting DOKh is op dit moment bezig met het ontwikkelen van 3 nieuwe Post-MBO opleidingen.
Meer inhoudelijke informatie volgt, maar hieronder alvast een korte inhoud per opleiding.

Ouderenzorgspreekuur ondersteuner huisarts

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke regelingen en mogelijkheden er zijn t.a.v. de ouderenzorg. Denk hierbij aan onderwerpen als welzijn, dagbesteding, tijdelijk verblijf elders en indicatiestelling.
 • Een MMSE of andere test af te nemen om cognitieve functies in te schatten en vragen lijsten te gebruiken om te beoordelen of er sprake is van kwetsbaarheid.
 • Te signaleren hoe het met een oudere gaat en in het kader daarvan sociale visites te doen.
 • Nauw samen te werken met de POH ouderzorg en uitvoerende taken van hem of haar over te nemen (met een goede afbakening van taken)

Osteoporosespreekuur ondersteuner huisarts

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke patiënten een risico hebben op osteoporose
 • Welke adviezen en informatie je deze patiënten kan geven t.a.v. voeding en beweging
 • Wanneer er medicatie nodig is
 • Patiënten te volgen die medicatie gebruiken om osteoporose te behandelen en die periodiek röntgenonderzoek nodig hebben
 • Aanspreekpunt te zijn voor de 2e lijn.

Wondzorgspreekuur ondersteuner huisarts

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Moeilijke wonden te behandelen zoals een open been, slecht helende wonden en risico wonden bij diabeten.
 • Wondcontroles te doen na chirurgische ingrepen.
 • De voorraad verbandmaterialen op orde te houden en deze aan te passen aan nieuwe standaarden.
 • Bij chirurgische ingrepen welke materialen klaar moet leggen, hoe je kan assisteren en na de ingreep alles weer op te ruimen.
 • Het instrumentarium te beheren en het sterilisatieproces te bewaken.

Heb je interesse in één van deze opleidingen? Dan kun je dit alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar mjongkind@dokh.nl.
We zetten je dan graag op de lijst met geïnteresseerden om je als eerste te kunnen informeren over de startdata.