"Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen."
~ Woody Allen
 

Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts


Post-MBO Vrouwenspreekuur

De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding.

Daarom heeft DOKh een gecertificeerde opleiding ontwikkeld, die valt onder de Post MBO-opleidingen van DOKh en Leerpunt Koel: Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts. Post MBO-opleidingen zijn hooggewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk. Vrouwenspreekuur ondersteuner huisarts biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Deze klachten komen frequent voor in de huisartspraktijk. Patiënten hebben over deze onderwerpen veel vragen en zullen het prettig vinden als ze dit in een veilige, laagdrempelige omgeving met een doktersassistent kunnen bespreken.

De opleiding kan via blended learning gevolgd worden; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten.

Opleidingseisen

Afgeronde opleiding tot doktersassistent is vereist. HBO werk- en denkniveau is een pré in verband met het zelfstandig uitvoeren van een spreekuur. Ervaring met het maken van uitstrijkjes is eveneens een pré. Zo nodig kan van tevoren de nascholing uitstrijkjes maken gevolgd worden.

Theorie

De theorie wordt aangeboden via een digitale leeromgeving (DL). Je kunt ieder onderdeel zelfstandig doorlopen, de onderdelen worden afgesloten met een toets. Wekelijks is er een zogenoemde memotraining: vrijblijvende toets vragen die de opgedane kennis beter laat onthouden. Afsluitend is er een theorie-examen.

Van theorie naar praktijk

Er zijn 4 klassikale bijeenkomsten waar vragen over de theorie besproken worden en de theorie toegepast zal worden door casuïstiek te oefenen, waar er besproken wordt hoe je een spreekuur kunt opzetten, en waar de communicatie nodig voor een vrouwenspreekuur besproken en geoefend zal worden. Deze bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de volledige opleiding.

In de stageperiode ga je onder supervisie van de begeleidende huisarts patiënten zien en daarbij een zelfgeschreven praktijkprotocol toepassen. Na deze periode lever je een opname, protocol en stagemap in. Na een positieve beoordeling hiervan heb je de opleiding met succes afgerond.

Als je deze opleiding gevolgd hebt:

 • Heb je kennis van anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam.
 • Bezit je achtergrondinformatie baarmoederhalskanker en heb je gedegen kennis van het huidige baarmoederhalsbevolkingsonderzoek.
 • Ken je de verschillende vormen van anticonceptie met hun (bij)werkingen en kan je vrouwen informeren over anticonceptiekeuze.
 • Weet je te adviseren bij vergeten anticonceptie.
 • Kun je een counselend gesprek houden over anticonceptie.
 • Heb je kennis over de verschillende SOA’s en hun voorkomen, ken je de risicogroepen voor het krijgen van een SOA en kun je het risico op een SOA goed uitvragen en weet je wanneer, waar, wat en hoe getest moet worden.
 • Kun je patiënt(e) uitleg geven over een SOA.
 • Kun je patiënt(e) adviseren over partnerwaarschuwing en veilig vrijen.
 • Kun je prolapsklachten signaleren en ken je de procedure van het verschonen van een pessarium.
 • Ben je in staat de vulva, vagina en cervix te beoordelen op normaal of niet geheel normaal aspect en weet je bij welke afwijkingen de huisarts gewaarschuwd moet worden.
 • Heb je kennis van fysiologie van fluor en kent mogelijke oorzaken van fluorklachten.
 • Kun je adequaat het consult voeren en kan het goed in HIS door middel van SOEP en episodegericht registreren.

Certificering

Bij een voldoende resultaat van het theorie-examen en het praktijkexamen ben je geslaagd en ontvang je een certificaat. Om gecertificeerd en bekwaam te blijven, dien je je iedere drie jaar te her certificeren. Dat kan via de door DOKh aangeboden nascholingen en/of het bijwonen van het Post-MBO-congres van DOKh.

Studiebelasting en accreditatie

Accreditatie

20 punten

E-learning en zelfstudie

20-30 uur

Bijeenkomsten

4 bijeenkomsten

Duur volledige opleiding

4 tot 6 maanden

Rekenmodel - Wat brengt het de praktijk?

Kosten en opbrengsten Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts Jaar 1 Jaar 2 en verder
Kosten opleiding 'Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts' € - 2.380,00
Inkomstenderving door opleidingsdagen
(3,5 dag scholing (normaal 8 uur aanwezig per dag) a € 23,-) €    - 644,00
Arbeidskosten per jaar (3 werkdagen)
(6 uur per week a € 23,- per uur gedurende 46 weken €  - 6.348,00 € - 6.348,00
Inkomsten per jaar
(3 consulten per uur (6 uur per week) a € 18,47 gedurende 46 weken) €  15.293,16 € 15.293,16
€    5.921,16 €   8.945,16

Praktische informatie

De actuele startdata voor deze opleiding vind je hier.