Wondzorg Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Post-MBO opleiding in ontwikkeling:

Wondzorg Spreekuur ondersteuner huisarts

Tijdens deze opleiding leer je:

  • Moeilijke wonden te behandelen zoals een open been, slecht helende wonden en risico wonden bij diabeten.
  • Wondcontroles te doen na chirurgische ingrepen.
  • De voorraad verbandmaterialen op orde te houden en deze aan te passen aan nieuwe standaarden.
  • Bij chirurgische ingrepen welke materialen klaar moet leggen, hoe je kan assisteren en na de ingreep alles weer op te ruimen.
  • Het instrumentarium te beheren en het sterilisatieproces te bewaken.

De pilot van deze opleiding staat gepland voor het najaar van 2022. 

Heb je interesse in één van deze startmomenten? Dan kun je dit alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar mjongkind@dokh.nl.
We zetten je dan graag op de lijst met geïnteresseerden om je te kunnen informeren over de start en inschrijving.