T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Projecten

Voor een optimale patiëntenzorg wordt in de huisartsenpraktijk veel aandacht besteed aan de kwaliteit van werken. DOKh ondersteunt de huisartsenpraktijk daarin. Niet alleen door het aanbieden van nascholing, maar ook door het begeleiden en ondersteunen van projecten die de kwaliteit van de praktijkvoering - en daarmee de zorg voor de patiënt - bevorderen.

Onderstaand vindt u een overzicht van alle lopende projecten, u kunt tevens zoeken op trefwoord.

Filter projecten

Gevonden projecten


Netwerkzorg COPD Waterland

Dit is een regionaal COPD-project en deze is in november 2010 van start gegaan. Het betreft een multidisciplinair nascholings- en implementatieproject, in netwerkvorm opgezet rondom huisarts- en verpleeghuisartspraktijken. Het is een breed-multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland, dat 3 jaar gaat duren. Onder de regio Waterland wordt verstaan het verzorgingsgebied van het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
Lees verder


Ouderenzorg

Rondom ouderenzorg zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen gaande die regionaal en lokaal vragen om wijziging in organisatie van zorg en ondersteuning. Kort samengevat komen deze neer op verschuiving van zorg van intra- naar extramuraal en wijkgericht samenwerken. DOKh is bezig het scholingsprogramma rond het item ouderenzorg hierop in te richten. Om de scholingen vorm te geven horen wij graag welke scholingsvra(a)g(en) er leven binnen de huisartsenpraktijken en andere eerstelijns disciplines die met ouderenzorg bezig zijn of voornemens zijn ouderenzorg te gaan implementeren binnen de huidige praktijkvoering.
Lees verder


Cursus uitgelicht

SEZ Symposium
Beweging in meervoudig perspectief wel te verstaan. Naast fysieke beweging wordt ook het perspectief van (beweging in) persoonlijke ontwikkeling en beweging in de zin van ontwikkeling en verandering van beleid in de schijnwerpers gezet. Alle drie de perspectieven komen tijdens het symposium ruimschoots aan bod. Lukt het ons om u als zorgprofessionals te inspireren en handvatten geven om met deze veranderingen in de dagelijkse praktijk (verder) aan de slag te gaan? Door deze brede benadering van het thema kunnen we in ons programma een groot aantal actuele thema's over het voetlicht brengen. Natuurlijk biedt het programma ook praktische workshops voor huisarts, POH en diëtist.
Meer informatie en inschrijven >