T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Projecten

Voor een optimale patiëntenzorg wordt in de huisartsenpraktijk veel aandacht besteed aan de kwaliteit van werken. DOKh ondersteunt de huisartsenpraktijk daarin. Niet alleen door het aanbieden van nascholing, maar ook door het begeleiden en ondersteunen van projecten die de kwaliteit van de praktijkvoering - en daarmee de zorg voor de patiënt - bevorderen.

Onderstaand vindt u een overzicht van alle lopende projecten, u kunt tevens zoeken op trefwoord.

Filter projecten

Gevonden projecten


Netwerkzorg COPD Waterland

Dit is een regionaal COPD-project en deze is in november 2010 van start gegaan. Het betreft een multidisciplinair nascholings- en implementatieproject, in netwerkvorm opgezet rondom huisarts- en verpleeghuisartspraktijken. Het is een breed-multidisciplinair verbetertraject voor de hele regio Waterland, dat 3 jaar gaat duren. Onder de regio Waterland wordt verstaan het verzorgingsgebied van het Waterlandziekenhuis in Purmerend.
Lees verder


Ouderenzorg

Rondom ouderenzorg zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen gaande die regionaal en lokaal vragen om wijziging in organisatie van zorg en ondersteuning. Kort samengevat komen deze neer op verschuiving van zorg van intra- naar extramuraal en wijkgericht samenwerken. DOKh is bezig het scholingsprogramma rond het item ouderenzorg hierop in te richten. Om de scholingen vorm te geven horen wij graag welke scholingsvra(a)g(en) er leven binnen de huisartsenpraktijken en andere eerstelijns disciplines die met ouderenzorg bezig zijn of voornemens zijn ouderenzorg te gaan implementeren binnen de huidige praktijkvoering.
Lees verder


Cursus uitgelicht

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
U weet dat een RisicoInventarisatie & -Evaluatie verplicht is voor uw bedrijf. Het lukt echter maar niet om het verslag in te vullen en de nodige acties te ondernemen. Toch is er dringende noodzaak om aan uw wettelijke verplichting te voldoen. Bij calamiteiten waarbij uw medewerkers en/of patiënten in gevaar zijn geweest, verzuimdossiers die bij een rechter terechtkomen of eventuele claims van uw medewerkers, is het van groot belang dat u uw arbobeleid aantoonbaar op orde heeft. Bij verzaking kunt u toerenhoge boetes verwachten
Meer informatie en inschrijven >