T  072 - 527 91 00
meer contactgegevens
 

Scholingen op maat (over chronische ziekten)

Wij bieden verschillende cursussen aan op het gebied van Diabetes Mellitus type 2, Astma en COPD, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en ouderenzorg voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten, voor beginners en gevorderden. Dit kan voor iedere groep afzonderlijk, maar ook gezamenlijk. Alle cursussen zijn gericht op implementatie in de praktijk en worden verzorgd door ervaren huisartsen en verpleegkundigen. Deze scholingen kunnen in een groep, van minimaal 12 deelnemers, maar ook in company gegeven worden, dan is het minimum aantal deelnemers 6.

Het is ook mogelijk om voor een specifieke vraag scholing te organiseren op het gebied van een van de chronische ziekten dan wel een combinatie daarvan. Zo kunnen specifieke aandachtspunten vanuit uw zorggroep dan wel t.a.v. beleid in uw HOED in de scholing verwerkt worden. Scholingen kunnen in de eigen regio gegeven worden maar ook bij u in de praktijk.

Onderstaand vindt u een overzicht van onze cursussen.

Filter scholingen

Gevonden scholingen

Astma: Wereld astma patiënt
Leerdoelen: Pathofysiologie astma; Triggers...
Meer informatie en inschrijven >


Astma: Zelfmanagement
Leerdoelen: Randvoorwaarden; Educatie patiënt...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: CASPIR, Spirometrie cursus CAHAG
Leerdoel: Goed spirometrisch onderzoek in procedure/indicatie en interpretatie.
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Consultatie in eigen praktijk
Leerdoel: Advies over knelpunten in structureren COPD zorg in de praktijk.
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Diagnostisch traject
Leerdoelen: Aanleren protocol diagnostiek; Omgaan met Kwaliteit van leven lijsten & MRC...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Exacerbaties
Leerdoelen: Gevolgen exacerbaties voor COPD; Behandeling exacerbaties...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Inhalatie techniek in samenwerking met Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS)
Leerdoelen: Informatie over belang en effect van inhalatie; Instructie gebruik inhalatoren...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Intensieve behandelfase
Leerdoelen: Structuur en inhoud van controles; Educatie vaardigheden...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Ketenzorg op basis van het boek protocollaire COPD zorg
Leerdoelen: Bekendheid werkwijze en resultaten andere disciplines: FT/ LWV thuiszorg/diëtiste, longarts en apotheek; Uitleg verwijsindicaties...
Meer informatie en inschrijven >


COPD: Rol van spirometrie in de praktijk
Leerdoelen: Kennis over procedure onderzoek en vragen kunnen beantwoorden over verloop onderzoek; Uitleg van relevante begrippen en termen in het spirometrie onderzoek zoals obstructie FVC, FEV1, FER, reversibiliteit, hyperreactiviteit...
Meer informatie en inschrijven >


Inloggen

Cursus uitgelicht

NHG StiP basiscursus - Starten met stoppen (roken)
Deze cursus, ontwikkeld door het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) samen met STIVORO, wordt aangeboden door DOKh en is gericht op huisartsen en praktijk-ondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast.
Meer informatie en inschrijven >