Registreer account

*
*
*

Algemene gegevens

M V
*
*
*
*
*Praktijkadres / Adres organisatie

*
*
*
*
*
*

Privé-gegevens

*
/
* *


*

Algemene post wens ik te ontvangen op mijn hierboven genoemde:
werkadres privéadres

Ik geef hierbij toestemming voor het ontvangen van relevante persoonlijke informatieverstrekking (zoals bevestigingen en herinneringen e.d.) op mijn hierboven ingevulde:
werk emailadres privé emailadres

Ik geef hierbij toestemming voor het ontvangen van uitnodigingen voor scholingen van DOKh / ELS! en de wekelijkse nieuwsbrief op mijn hierboven ingevulde:
werk emailadres privé emailadres