"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

Over ons

DOKh staat voor kwalitatief hoogwaardige nascholingen voor eerstelijns zorgverleners, georganiseerd door een enthousiast team van zorgverleners en bureaumedewerkers. We hebben de bevoegdheid om accreditatie toe te kennen voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Geschillen en klachtenregeling

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg.

Nascholingen

Stichting DOKh organiseert nascholingen voor 1ste lijn zorgverleners en heeft hierbij de bevoegdheid accreditatie toe te kennen voor de huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH-S) . Voor de andere beroepsgroepen vraagt DOKh de accreditatie aan.

Nascholingen organiseren wij op meerdere locaties in de regio Noord Holland. DOKh geniet grote naamsbekendheid onder de Noord Hollandse zorgverleners en wordt gezien als een solide, onafhankelijke, betrouwbare nascholingsorganisatie. Ons doel is deze naamsbekendheid en het vertrouwen dat wij van de Noord Hollandse zorgverleners krijgen te behouden en verder uit te breiden onder de zorgverleners in heel Nederland. Daar waar vraag is buiten onze regio zoeken wij de samenwerking met regionale partners.

Onze nascholingen:

  • sluiten aan bij de meest recente ontwikkelingen, richtlijnen en methoden;
  • zijn ontwikkeld door zorgverleners;
  • sluiten aan bij de eigen praktijkvoering.

DOKh is een verbindende factor binnen een beroepsgroep, maar ook tussen de verschillende beroepsgroepen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het faciliteren en organiseren van (multidisciplinaire) symposia en congressen.

Heeft u een klacht?

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening. Dit geldt voor zowel onze leergangen als onze nascholingen, zowel in inhoudelijk en organisatorisch opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening, onder meer door evaluaties van alle cursussen. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent over de scholing, ons optreden en/of onze medewerkers. Hoe u uw klacht kenbaar kunt maken, leest u in onze klachtenprocedure:

Interne klachtenprocedure

Jaarverslag