"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
~ Andy Warhol
 

Onafhankelijke nascholingen voor zorgverleners

Update 29-10-19: DOKh heeft opnieuw een verlenging van 4 jaar gekregen in het Centraal Registers kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

DOKh organiseert (geaccrediteerde) nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn. Door middel van scholingen en projecten wil DOKh de kwaliteit van zorg bevorderen.

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg. In 2018 is onze dienstverlening uitgebreid met een calamiteitencommissie voor huisartsen- en verloskundigenpraktijken.

Kwaliteitsproject uitgelicht

Dag van de Eerstelijn Egmond aan Zee

Voor de 11e keer willen we de eerste lijn centraal stellen in dit symposium. Niet alleen die bijzondere en gevarieerde patiƫntengroep waar we zorg aan verlenen, maar ook de speciale zorgverleners zelf verdienen alle aandacht. Trots zijn op het werk wat je het grootste deel van de dag goed doet en leren accepteren dat je soms toch ook fouten maakt. Wat te doen en waar hulp te zoeken als het met jezelf eens minder goed gaat?

Laatste nieuws

Antistollingszorg volop in beweging

05 november 2019 - 4 regionale trombosediensten (Salt, Starlet, Diagnost IQ en trombosedienst Rode Kruis Ziekenhuis) organiseren op woensdag 27 november a.s. een bijeenkomst over 'Antistolling' in het RKZ in Beverwijk. Er wordt besproken:
- de nieuwste antistollingsrichtlijnen
- de indicaties van de nieuwe antistollingsmiddelen
- de ontwikkelingen in de antistollingszorg
- de LTA-antistolling.