"Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst."
~ Cibenko
 

Onafhankelijke nascholingen voor zorgverleners

Update 29-10-19: DOKh heeft opnieuw een verlenging van 4 jaar gekregen in het Centraal Registers kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

DOKh organiseert (geaccrediteerde) nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn. Door middel van scholingen en projecten wil DOKh de kwaliteit van zorg bevorderen.

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg. In 2018 is onze dienstverlening uitgebreid met een calamiteitencommissie voor huisartsen- en verloskundigenpraktijken.

Kwaliteitsproject uitgelicht

Dag van de Eerstelijn Egmond aan Zee

Als een patiënt zich ziekmeldt voor zijn werk, komt hij in de wereld van de sociale wetgeving terecht die strakke regels kent. Er kan voor de patiënt veel op het spel staan. Belangrijk is dat hij hierin goed begeleid wordt. De werkgever is verplicht zich voor de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is de specialist op het gebied van arbeid en gezondheid en adviseert zowel de patiënt als de werkgever om tot een duurzame terugkeer naar werk te komen.

Laatste nieuws

Patiënten met kanker & Anale Chirurgie

26 november 2019 - Op vrijdag 6 december zijn nog een beperkt aantal plekken vrij voor de 2e datum van de blokcursus van de KennemerMeer Dagen met bovengenoemde 2 onderwerpen van elk 3 uur. De scholing vindt plaats in Villa Westend in Velserbroek van 09.00-17.00 uur.