"De eerste kunst is je doel te bereiken. De tweede kunst is ervan te genieten."
~ L.P. Smith
 

Onafhankelijke nascholingen voor zorgverleners

Update 29-10-19: DOKh heeft opnieuw een verlenging van 4 jaar gekregen in het Centraal Registers kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

DOKh organiseert (geaccrediteerde) nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn. Door middel van scholingen en projecten wil DOKh de kwaliteit van zorg bevorderen.

In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg. In 2018 is onze dienstverlening uitgebreid met een calamiteitencommissie voor huisartsen- en verloskundigenpraktijken.

Kwaliteitsproject uitgelicht

POH-dag 2019

De POH-dag biedt vernieuwende en verdiepende workshops die jou en jouw werk verrijken. Aandacht voor de uitzonderingen op de regels en onderwerpen die het werk als POH beïnvloeden. Verruim je blik, ontmoet collega-POH's en ontdek elkaars kwaliteiten...

Laatste nieuws

Antistollingszorg volop in beweging

05 november 2019 - 4 regionale trombosediensten (Salt, Starlet, Diagnost IQ en trombosedienst Rode Kruis Ziekenhuis) organiseren op woensdag 27 november a.s. een bijeenkomst over 'Antistolling' in het RKZ in Beverwijk. Er wordt besproken:
- de nieuwste antistollingsrichtlijnen
- de indicaties van de nieuwe antistollingsmiddelen
- de ontwikkelingen in de antistollingszorg
- de LTA-antistolling.