"Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen."
~ Denis Diderot
 

Calamiteiten

"Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid".

In artikel 11 onder a van de Wkkgz is vastgelegd dat u als zorgaanbieder iedere calamiteit moet melden aan de inspectie.

Het doel van deze melding is via een onderzoek te achterhalen welke blinde vlekken er in de praktijkvoering zijn geweest die geleid hebben tot de calamiteit. Uit het onderzoek haalt de zorgaanbieder maatregelen teneinde de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Nadat u als zorgaanbieder de calamiteit gemeld heeft, vraagt de inspectie u de melding verder te onderzoeken.

Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de disciplines die betrokken zijn bij de calamiteit. Tijdens het onderzoek moet gebruik gemaakt worden van een analysemethode zoals bijvoorbeeld PRISMA of SIRE. Eventuele tekortkomingen die geconstateerd worden dienen te leiden tot SMART geformuleerde verbetermaatregelen.

De onderzoekscommissie stelt na het onderzoek een rapport op.

Het onderzoek van de calamiteitencommissie richt zich vooral op het analyseren van het gebeuren. De nadruk ligt op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en niet op de schuldvraag.

De zorgaanbieder stuurt het rapport van het onderzoek naar de inspectie en geeft aan welke verbetermaatregelen hij/zij getroffen heeft om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

DOKh heeft een calamiteitencommissie opgericht welke volledig voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hieraan stelt.

De calamiteitencommissie van DOKh bestaat uit twee of meer leden passend bij de betreffende beroepsgroep. Onze calamiteitencommissie is onafhankelijk, bevoegd en bekwaam en werkt volgens de analysemethode PRISMA. De calamiteitencommissie gaat uiterst zorgvuldig om met alle informatie.

U kunt zich aansluiten bij de calamiteitencommissie van DOKh en kunt hiervoor een abonnement afsluiten van 95 euro per jaar per praktijk. Indien u als praktijkhouder al aangesloten bent bij de Geschilleninstantie van DOKh betaalt u € 70,- per praktijk.

Wij nemen uw calamiteit in behandeling en stellen een rapport op dat u door kunt sturen naar de inspectie.

Waarnemers zijn wel verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie maar vallen voor wat de aansluiting bij de Calamiteitencommissie betreft onder de aansluiting van de praktijk(houder).

U kunt ook van de calamiteitencommissie van DOKh gebruik maken indien u geen abonnement afsluit. U betaalt dan per calamiteit. De kosten hiervoor zijn minimaal 3000 euro per onderzoek ex BTW. Afhankelijk van de complexiteit van de calamiteit kan dit bedrag oplopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Moerbeek, jurist en lid van de calamiteitencommissie DOKh: e-mail fmoerbeek@dokh.nl.